Preskočiť na obsah

Podmienky používania

Upozornenie

Navštívením webovej stránky spoznajslovensko.eu, jej prehliadaním a používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili nižšie uvedené podmienky používania webovej stránky prevádzkovateľa. Taktiež sa zaväzujete, že ich budete v plnom rozsahu dodržiavať a rešpektovať. Prevádzkovateľ webových stránok si taktiež vyhradzuje právo podmienky alebo informácie uvedené na tejto webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím webovú stránku spoznajslovensko.eu.

Používanie stránok

Prevádzkovateľ webových stránok spoznajslovensko.eu umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Publikovanie informácií a materiálov na webovej stránke spoznajslovensko.eu neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Neoprávnené používanie materiálov a informácií z tejto webovej stránky v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia. Bez predchádzajúceho súhlasu od prevádzkovateľa webových stránok nie je dovolené z webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty a fotografie a to ani ako celok, ani ich časti.

Pri akékoľvek ďalších otázkach týkajúcich sa podmienok použitia materiálov a informácií, publikovaných na tejto webovej stránke, je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa webových stránok.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na webovej stránke spoznajslovensko.eu sú poskytované za účelom informovania širokej verejnosti o turistických atrakciách a tipoch na výlet. Prevádzkovateľ webových stránok nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.