Národný park Muránska planina sa rozprestiera na strednom Slovensku v Banskobystrickom kraji. Bol založený v roku 1997 na ochranu Muránskej planiny. Ide o krasové územie s pestrým reliéfom. Návštevníci tu vďaka tomu môžu nájsť závrty, škrapy, kaňony, skalné veže a skalné okná. Ukrýva sa tu viac ako 250 jaskýň, ktoré ale nie sú prístupné verejnosti.

Flóra v parku je veľmi pestrá a bohatá. Rastie tu až 35 endemických a subendemických druhov, napríklad Lykovec muránsky. Väčšinu rozlohy pokrývajú husté lesy. Zo živočíchov sa tu vyskytujú aj medveď hnedý, vlk obyčajný a rys ostrovid.

Turisti tu nájdu viac ako 300 km značených turistických trás. Najobľúbenejšími atrakciami národného parku sú Hrad Muráň a syslia lúka neďaleko obce Muráň.

Základné informácie

Galéria