Pamiatky UNESCO

UNESCO je svetová organizácia, ktorá bola založená 16.novembra 1945. Jednou z činností je vytváranie Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva národov z celého sveta. Slovensko má 7 zápisov v zozname svetového dedičstva UNESCO, z toho je 5 kultúrnych pamiatok a 2 prírodné pamiatky. Niektoré zápisy ale zahŕňajú viacero lokalít, takže miest kde nájdete niečo zo zoznamu UNESCO je oveľa viac. 

Spišský hrad a pamiatky v okolí

Spišský hrad bol zapísaný do zoznamu UNESCO v roku 1993. Patrí medzi najväčšie hrady v Európe. Nachádza sa v ňom múzeum s expozíciou zbraní. Hrad tvoria ho renesančné a gotické budovy, ktoré dali postaviť viacerí panovníci a majitelia hradu. Jeho okolie s mestečkom Spišské Podhradie, cirkevným mestečkom Spišská Kapitula a kostolíkom Ducha svätého v Žehre zo 14. storočia sú tiež zapísané do zoznamu UNESCO spolu s hradom.

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísaná od roku 1993. Nachádza sa na strednom Slovensku. Bola stredovekým centrom baníctva a preto tu vyrástli mnohé renesančné budovy a paláce, v 16.storočí kostoly, námestia, Starý zámok a Nový zámok. Toto historické banské mestečko bolo dôležitým pre ťažbu zlata a iných kovov. Do zoznamu UNESCO je zapísané so svojim historickým centrom a okolím.  

Vlkolínec

Skanzen Vlkolínec bol do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísaný v roku 1993. Vlkolínec je dedinka na strednom Slovensku. Nachádza sa tu 45 budov a dodnes v nej žijú ľudia. V dedine sú pôvodné drevené domy charakteristické pre stredoeurópsku oblasť a územie Slovenska v minulosti.

Jaskyne v oblasti Slovenského krasu

Jaskyne v oblasti Slovenského krasu boli zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO aj s jaskyňami na maďarskom území. Do zoznamu boli zaradené v roku 1995. Nachádza sa tu približne 1110 jaskýň a priepastí. Niektoré z jaskýň sú verejnosti prístupné, ale veľká väčšina je verejnosti neprístupná. Najvzácnejšie z nich sú Ochtinská aragonitová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa. Jaskyne sa nachádzajú v okresoch Spišská Nová Ves a Rožňava. 

Bardejov

Bardejov je zapísaný do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO od roku 2000. Mesto je historicky bohaté a je považované za jedno z najkrajších na Slovensku. Na námestí Bardejova sa nachádza radnica zo 16. storočia, expozícia Ikony a stojí tu kostol sv. Egídia. V zozname UNESCO je zapísaná historická časť mesta Bardejov s klenotmi mesta – Kostolom sv. Egídia, mestskou radnicou a meštianskymi domami. V blízkosti centra sa nachádza jediný čiastočne zachovaný súbor bývalých židovských kúpeľov a synagóga.

Karpatské bukové pralesy

Bukové pralesy Karpát v Národnom parku Poloniny a Vihorlat v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat sa nachádzajú v časti pohoria Karpaty a sú zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO od roku 2007. Nachádzajú sa v týchto prírodných lokalitách: Vihorlat, Havešová a Rožok.

Drevené kostoly

Do zoznamu UNESCO bolo v roku 2008 bolo osem historických drevených kostolíkov, nachádzajúcich sa na severovýchode Slovenska. Dostali tak najvyššie ocenenie, aké mohli získať. Najstaršie z nich pochádzajú zo 16.storočia a v niektorých z nich sa dodnes konajú bohoslužby. Do zoznamu boli zapísané drevené kostoly z týchto miest a obcí:

Gréckokatolícke kostoly:

 • Ruská Bystrá
 • Ladomírová
 • Bodružal

Evanjelické kostoly:

 • Kežmarok
 • Leštiny
 • Hronsek

Rímskokatolícke kostoly:

 • Hervartov
 • Tvrdošín

Levoča

Do zoznamu UNESCO bola zapísaná v roku 2009. Levoča je mesto na severovýchodnom Slovensku, patrí medzi turistami najnavštevovanejšie slovenské mestá. V meste sa nachádza množstvom stavebných pamiatok. Centrom starobylej Levoče je rozľahlé obdĺžnikové námestie na ktorom stojí rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba zo 14. storočia. V kostole sa nachádza neskorogotický drevený hlavný oltár sv. Jakuba ktorí je s výškou 18,6 m najvyšší svojho druhu na svete. S kostolom susedí budova bývalej levočskej radnice postavená v roku 1550.

Nehmotné pamiatky UNESCO

Patria sem:

 • Fujara ktorá je najtypickejším slovenským hudobným nástrojom, do zoznamu bola pridaná v novembri 2005.
 • Terchovská muzika –  vyskytuje sa v Terchovej a okolitých obciach. Je pre ňu typický výrazný viachlasný spev všetkých muzikantov. 
 • Gajdošská kultúra je názov úspešného projektu Slovenskej republiky, ktorý bol v roku 2015 zapísaný do zoznamu UNESCO.