Slovensko, malebná krajina v strednej Európe, sa môže pochváliť bohatou históriou a jedinečnou kultúrou, ktorá sa odzrkadľuje v rozmanitosti jeho pamiatok. Medzi najvzácnejšie klenoty patria tie, ktoré boli zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Krajina má v tomto zozname 8 zápisov, z toho je 6 kultúrnych pamiatok a 2 prírodné pamiatky. Niektoré zápisy ale zahŕňajú viacero lokalít, takže miest kde nájdete niečo z tohoto zoznamu je oveľa viac.

Kultúrne pamiatky

Levoča, Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia

Levoča, mesto na severovýchodnom Slovensku, bolo v roku 2009 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mesto je obľúbenou turistickou destináciou a je známe svojou zachovanou stredovekou architektúrou.

Centrum Levoče tvorí rozľahlé obdĺžnikové námestie, na ktorom sa nachádza množstvo historických budov. Dominantou námestia je rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba zo 14. storočia. Kostol je známy svojím neskorogotickým dreveným hlavným oltárom sv. Jakuba, ktorý je s výškou 18,6 m najvyšším svojho druhu na svete. S kostolom susedí budova bývalej levočskej radnice, ktorá bola postavená v roku 1550.

Spišský hrad bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v roku 1993. Je to jeden z najväčších hradných komplexov v Európe a patrí k najvýznamnejším pamiatkam stredovekej architektúry na Slovensku. V hrade sa nachádza múzeum s expozíciou stredovekých zbraní. Hrad tvorí sústava renesančných a gotických budov, ktoré dali postaviť viacerí panovníci a majitelia hradu.

Okolie hradu s mestečkom Spišské Podhradie, cirkevným mestečkom Spišská Kapitula a kostolíkom Ducha Svätého v Žehre zo 14. storočia sú tiež zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia

Banská Štiavnica je historické banské mesto na strednom Slovensku. Vďaka ťažbe zlata a iných kovov sa tu vyvinulo významné centrum baníctva, vzdelávania a kultúry.

Mesto je zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO a je obľúbenou turistickou destináciou. Turisti tu môžu navštíviť historické budovy, múzeá, bane a ďalšie zaujímavosti. 

Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes

Medzinárodná archeologická lokalita Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes je do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísaná od roku 2021. Na území Slovenska sú súčasťou zápisu dve národné kultúrne pamiatky – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave-Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži. Obe tieto miesta sú dokladom niekoľko storočí trvajúcej rímskej prítomnosti na našom území.

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec

Vlkolínec je historická obec na strednom Slovensku, ktorá bola zapísaná na Zoznam svetového dedičstva UNESCO v roku 1993. V obci sa nachádza 45 pôvodných drevených domov, ktoré boli postavené v 18. a 19. storočí. Domy sú charakteristické pre stredoeurópsku oblasť a územie Slovenska v minulosti.

Historické jadro mesta Bardejov

Bardejov je zapísaný na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO od roku 2000. Mesto je historicky bohaté a je považované za jedno z najkrajších na Slovensku. Historická časť mesta je tvorená množstvom historických budov, ktoré sú charakteristické pre stredovekú architektúru. Na námestí sa nachádza radnica zo 16. storočia, ktorá je sídlom múzea s expozíciou Ikony. Expozícia prezentuje zbierku ikon zo 16. až 19. storočia. Na námestí sa tiež nachádza kostol sv. Egídia, ktorý je dominantou mesta. V blízkosti centra mesta sa nachádza aj jediný čiastočne zachovaný súbor bývalých židovských kúpeľov a synagóga.

Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka

Osem historických drevených kostolíkov na severovýchode Slovenska je od roku 2008 zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Kostolíky sú postavené z dreva a sú charakteristické svojou jedinečnou architektúrou a výzdobou. Najstaršie kostolíky pochádzajú zo 16. storočia a sú stále používané na bohoslužby. Do zoznamu boli zapísané drevené kostoly z týchto miest a obcí:

 • Gréckokatolícke kostoly:
  • Ruská Bystrá
  • Ladomírová
  • Bodružal
 • Evanjelické kostoly:
  • Kežmarok
  • Leštiny
  • Hronsek
 • Rímskokatolícke kostoly
  • Hervartov
  • Tvrdošín

Prírodné pamiatky

Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu

Jaskyne v oblasti Slovenského krasu sú zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO od roku 1995. V Slovenskom krase sa nachádza viac ako 1000 jaskýň a priepastí. Niektoré z nich sú sprístupné pre verejnosť, ale veľká väčšina je verejnosti neprístupná. Najvzácnejšie jaskyne Slovenského krasu sú Ochtinská aragonitová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa. Dobšinská ľadová jaskyňa je najdlhšou ľadovou jaskyňou na Slovensku.

Karpatské bukové pralesy

Bukové pralesy Karpát v Národnom parku Poloniny a Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat sú zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO od roku 2007. Sú jedinečným prírodným prostredím, ktoré je domovom mnohých vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

Nehmotné pamiatky UNESCO

 • Fujara je dlhá drevená píšťala s tromi hmatovými dierkami, ktorá je rozšírená len na Slovensku, osobitne na území stredného Slovenska. Je považovaná za najtypickejší slovenský hudobný nástroj a do zoznamu UNESCO je zapísaná od roku 2005.
 • Terchovská muzika je tradičný ľudový hudobný súbor, ktorý sa vyskytuje v Terchovej a okolitých obciach. Je pre ňu typický výrazný viachlasný spev všetkých muzikantov, ktorý je kombinovaný s hrou na tradičné hudobné nástroje. Do zoznamu je zapísaná od roku 2008.
 • Gajdošská kultúra je tradícia, ktorá sa na Slovensku zachovala stáročia. Jej súčasťou je výroba a hra na gajdy, ale aj tradičné hudobné skladby a piesne, ktoré sa s gajdami hrajú. Gajdošská kultúra je dôležitým symbolom slovenskej kultúry a identity. Je živá tradícia, ktorá sa udržiava aj v súčasnosti. Do zoznamu bola zapísaná v roku 2015.