Národný park Poloniny sa rozprestiera na severovýchode Slovenska na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. Bezprostredne susedí s poľským Bieszczadskim Parkom Narodowym a ukrajinským Užanskym nacionaľnym pryrodnym parkom. Národný park bol založený 1. októbra 1997 na ploche 298,05 km². Najvyšším bodom je vrch Kremenec s výškou 1 207 m n. m. Od roku 2007 je zapísaný v Zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO. Národný park je jedinečný vďaka pôvodným rozľahlým bukovým a jedľovo-bukovým lesom. Na jeho území sa rozkladajú pralesy Stužica, Rožok a Havešová.

Pomenovanie Poloniny vzniklo z názvu jedinečných horských hrebeňových lúk nachádzajúcich sa nad úrovňou lesa, ktoré sa v týchto končinách nazývajú poloniny. Územia, na ktorom sa park nachádza, spočívajú vo výskyte najväčších komplexov pôvodných bukovo-jedľových lesov v Európe. V hlbokých lesoch Polonín sa vyskytujú veľké šelmy, ako napríklad medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý a mačka divá. Okrem nich tu žije aj zubor hôrny, ktorý sa vo voľnej prírode na Slovensku nikde inde nevyskytuje. Na území parku sa nachádza množstvo chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

Návštevníci majú k dispozícii množstvo turistických trás. Hlavným východiskovým bodom pre návštevu národného parku je obec Nová Sedlica.

Základné informácie

Galéria