Národný park Slovenský kras leží na juhovýchodnom Slovensku v okresoch Rožňava a Košice-okolie v Košickom kraji. Jeho rozloha je 346,11 km² a najvyšším bodom je Matesova skala s výškou 925 m n. m. Národný park bol vyhlásený 13. február 2002. Slovenský kras je známy vďaka jedinečným krasovým útvarom a bohatstvu jaskýň a priepastí, z ktorých je tu známych okolo 1300 a sú zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Ide o najväčšie krasové územie v strednej Európe.

Územie Slovenského krasu bolo kedysi mohutnou tabuľou, mierne sa zvažujúcou na juh. Vodná erózia v ňom vytvorila hlboké kaňony, čím vznikli viaceré planiny. Medzi najnavštevovanejšie miesta patrí jaskyňa Domica, Gombasecká jaskyňa, Zádielska tiesňava a Turniansky hrad. Nachádza sa tu veľké množstvo turistických trás.

Základné informácie

Galéria