Národný park Veľká Fatra leží v južnej časti Žilinského kraja a mierne zasahuje aj do severnej časti Banskobystrického kraja. Vznikol 27. marca 2002 na ochranu horského pásma s vysokým zastúpením zachovaných karpatských lesov. Má rozlohu 403,71 km² a jeho najvyšším vrchom je Ostredok s výškou 1 596 m n. m. Pre park sú charakteristické dlhé doliny, krasové útvary a husté nedotknuté lesy.

Väčšinu jeho rozlohy pokrývajú husté lesy, ktoré sú najväčším náleziskom pôvodného výskytu ihličnatého stromu tisu obyčajného v Európe. Vďaka členitému reliéfu tu nájdeme pestrú flóru a faunu. Na území parku sa vyskytujú všetky európske druhy mäsožravcov: medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid.

Nájdeme tu nielen stovky kilometrov značených turistických trás, ale aj množstvo nádherných cyklotrás. Východiskovými bodmi pre návštevu parku môžu byť Martin, Ružomberok, Banská Bystrica alebo Turčianske Teplice.

Základné informácie

Galéria